Vi tar hand om dina hydraulmaskiner

Vi servar alla typer av hydraulmaskiner med fokus på hydraulpressar och kringutrustning till dessa.

Vi renoverar alla former av cylindrar stora som små, kan hjälpa till på plats eller att kunden skickar sin cylinder till oss.

Vi kan hjälpa till med support inom industrin.

Vi kan hjälpa till med mobilbearbetning såsom svarvning, fräsning och metallsprutning.

Vi kan erbjuda större helhetslösningar av serviceavtal där vi ansvarar för hela underhållet för samtliga hydrauliska pressar och maskiner.

Fördelen för Er som kund är lägre totalkostnad, enhetlig dokumentering av utförd service samt enklare planering av när servicen ska utföras för att minimera produktionsstörningen.

Vi servar bl.a. följande fabrikat;

 • Lagan
 • Tranemo
 • AP&T
 • Mossini
 • Omera
 • Stenhöj
 • Fjellman
 • Eitel
 • Jocknick & Norrman
 • Br. Wikström
 • Hydraulico
 • Simpelkamp
 • SMG
 • Jenny
 • Galdabini
 • Pedersen
Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll (FU)

Vi erbjuder avtalservice av Era maskiner för utförande av FU till fasta priser.

 • Ansvarar för att maskinen uppfyller gällande säkerhetskrav enligt AFS 1999:8.
 • Funktions- och tillståndskontroll.
 • Byte av slitdelar.
 • Fullständig dokumentation av utförd FU.
 • Märkning av maskin för utförd service.
Akut underhåll

Akut underhåll (AU)

Vår styrka är snabbt agerande med korta inställelsetider och vår kapacitet att arbete med full styrka tills maskinen åter är i produktion vilket ofta innebär både kvällar och helger.

Egen tillverkning av mekaniska delar.Stort lager av slitdelar, både standard- och specialdelar.

Ombyggnader

Ombyggnader

Vi utför ombyggnader av hydraulmaskiner vilket inkluderar både hydraulisk och elektrisk uppgradering av Er maskin. Beroende på omfattning av arbetet och typ av maskin kan dessa arbeten utföras på plats hos Er eller i våra lokaler hos Olsons Maskinservice AB.

Maskinflyttning

Maskinflyttning

Vi utför maskinflyttningar både stora och små, till vår hjälp har vi HMT Industriflytt och deras pressvagga som klarar pressar upp till 100 ton.

Risk- och säkerhetsbedömningar

Risk- och säkerhetsbedömningar

Vi hjälper Er att bedöma om din maskin uppfyller gällande krav via dokumenterade Risk- och Säkerhetsbedömningar.

Utbildning

Utbildning

Vi erbjuder utbildning för arbete i och omkring hydraulpressar. Utbildningarna vänder sig till operatörer och intern underhållspersonal.

Stopptidsmätning

Vi utför stopptidsmätning på hydraulpressar.